Home Press Releases SAS Comments: Globala problem kräver globala lösningar, inte en ineffektiv flygskatt

SAS Comments: Globala problem kräver globala lösningar, inte en ineffektiv flygskatt

0
SHARE

SAS verkar på en konkurrensutsatt och internationell marknad, i en region med långa avstånd och ett globalt näringsliv. En selektiv svensk flygskatt som snedvrider konkurrensen i såväl Europa som globalt riskerar att få stora negativa samhällseffekter med helt försumbara effekter på klimatet. Globala problem behöver globala lösningar.
Det nya globala klimatavtalet inom ICAO som stabiliserar koldioxidutsläppen är tillsammans med satsningar på biobränslen, ny teknologi och rakare flygvägar de medel och metoder som kommer att skapa en verklig klimateffekt. SAS investerar i utveckling av biobränsle och bränsleeffektiv teknologi för minskad klimatpåverkan och flygskatteförslaget riskerar att hämma våra och andra aktörers fortsatta klimatinvesteringar samtidigt som det får stora negativa transport-, regional- och näringspolitiska konsekvenser.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here