Home Press Releases SAS Comments: Anmärkningsvärt varsel mot SAS underleverantör Flybe/GEC

SAS Comments: Anmärkningsvärt varsel mot SAS underleverantör Flybe/GEC

0
SHARE
Flybe har anlitats av SAS som samarbetspartner för regionala flygningar sedan oktober 2015. Det är SAS uppfattning att även kabinpersonal och piloter hos samarbetspartners ska ha kollektivavtal. GEC, där Flybes kabinpersonal och piloter är anställda, har därför initierat en dialog med Unionen och SPF om kollektivavtal. Trots pågående förhandling har Unionen och SPF varslat om konfliktåtgärder, vilket är oacceptabelt.
Flygningar med inhyrda samarbetspartners är en del av den omfattande marknadsanpassning som SAS har genomfört de senaste åren för att svara upp mot den hårdnande konkurrensen i en bransch med små marginaler. Resultatet är en förenkling av flottan med nya moderna flygplan, uppgraderade långdistanskabiner och lansering av nya linjer till bland annat Hong Kong, Los Angeles, Miami och Boston. Sammantaget har förändringarna medfört att det hittills har skapats drygt 700 skandinaviska arbetstillfällen.
Konsekvenserna av den nu varslade konflikten kan bli att SAS tvingas lägga ner ett stort antal regionallinjer. Det är inte hållbart att flyga stora flygplan på dessa destinationer, varken miljömässigt eller ekonomiskt. En konflikt drabbar de frekventa resenärernas behov av täta avgångar och det kan också leda till att mindre orter förlorar sin viktiga flyglinje.
Det är endast 8% av SAS totala trafik som utgörs av inhyrda samarbetspartners. Den inhyrda produktionen gör det möjligt för SAS att flyga med mindre flygplan på regionala sträckor och bidra till att upprätthålla en effektiv infrastruktur i Skandinavien. Regionaltrafiken ökar trafiken i SAS nätverk, bidrar till den fortsatta expansionen och skapar skandinaviska arbetstillfällen.
Det är tänkbart att konflikten egentligen handlar om fackförbundens ovilja att släppa in nya aktörer på den skandinaviska marknaden – inte om kollektivavtal. GEC har ända sedan sitt inträde i Skandinavien initierat dialog i syfte att teckna kollektivavtal med de berörda fackförbunden. Att förbunden svarar med konfliktvarsel under pågående förhandling om kollektivavtal med hänvisning till avsaknad av desamma, är både oärligt och mot gällande praxis. Fackförbundens oförmåga att omfamna de förändrade marknadsvillkoren är det reella hotet mot skandinaviska arbetstillfällen och en välfungerande infrastruktur över hela Skandinavien.
SAS uttalade hållning är att piloter och kabinpersonal, oavsett om det är anställda av SAS eller en underleverantör ska omfattas av kollektivavtal och marknadsmässiga villkor. Flybe är en av Europas största regionalflygoperatörer som länge har uttryckt ambitioner att träffa kollektivavtal med Unionen och SPF. Vi förutsätter därför att parterna kommer överens inom kort om ett kollektivavtal och att SAS kunder kan flyga som planerat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here