Home Press Releases BRA visar vägen mot ett fossilfritt inrikesflyg – sänkte utsläppen med 67%...

BRA visar vägen mot ett fossilfritt inrikesflyg – sänkte utsläppen med 67% på flygning mellan Bromma och Umeå

0
SHARE

BRA har som mål att halvera sina fossila koldioxidutsläpp på 10 år och ta ett stort steg på vägen mot ett fossilfritt inrikesflyg. Idag flög BRA premiärturen till Umeå med den nya flygplanstypen ATR 72-600 och 45 procent biobränsle i tankarna. Det reducerade de fossila utsläppen med 67 procent per passagerarkilometer.  
Förra veckan presenterade regeringen sin nationella flygstrategi. Flygets stora betydelse för inrikes och utrikes transporter lyfts fram i strategin, samtidigt som infrastrukturministern betonar att regeringen har som ambition att införa en flygskatt för att minska flygandet. Idag presenterar BRA istället en alternativ strategi.
– Med ny teknik och biobränsle kan vi åstadkomma betydligt större klimatnytta, samtidigt som vi bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. Idag har vi flugit från Bromma till Umeå med 42 gram koldioxidutsläpp per passagerarkilometer. Det är betydligt mindre än vad en Toyota Prius släpper ut på samma sträcka, säger Christian Clemens, VD på BRA.
Dagens flygning genomfördes med en 45-procentig blandning biobränsle, gjort på använd frityrolja från matproducenter och restauranger i USA, till ett pris som är mer än tre gånger så högt som marknadspriset för fossilt bränsle. I Sverige finns dock råvaror att tillgå. Med mindre än 7% av den outnyttjade årliga skogstillväxten skulle hela det svenska inrikesflyget kunna bli fossilfritt. Flera forskningsprojekt pågår och restprodukter från skogsindustrin har visat sig vara en lämplig råvara såväl tekniskt som ekonomiskt.
– BRA har tagit ett stort kliv på vägen mot halverade utsläpp genom att byta till ATR-flygplan med en oöverträffad bränsleeffektivitet. Utmaningen nu, som de delar med många andra flygbolag, att få tillgång till biobränsle till en kostnad som gör bolagen fortsatt konkurrenskraftiga, säger Christian Scherer, VD för ATR.
Dagens biobränsleflygning från Bromma till Umeå genomfördes med en ATR 72-600. BRA har under 2016 investerat cirka 2 miljarder kronor i nio nya ATR 72-600 som succesivt ersätter bolagets SAAB 2000. Flygplanets bränsleeffektivitet gör att utsläppen per passagerare minskar med cirka 35% jämfört med dagens flotta, se uträkning nedan. Med biobränsle i tankarna kan utsläppen minskas ytterligare. Dagens biobränsle levererades av Air BP.
– Vi är glada att kunna leverera biobränsle till BRA. Utbudet av biobränsle på marknaden är begränsat och det är än så länge är en liten del av vår verksamhet, men intresset ökar hela tiden, säger Thorbjörn Larsson, Regional Manager AirBP.

Så har vi räknat klimatutsläppen per passagerarkilometer:
SAAB 2000 (genomsnitt nuvarande flotta)
Total bränsleåtgång 990 kg
Varav fossilt bränsle  990 kg
Bränsle per passagerare (Dagens kabinfaktor 83%) 24 kg
Utsläpp per passagerare (bränsle*3,15) 75 kg
Utsläpp per passagerarkilometer (578 km) 130 gram

ATR 72-600 (aktuell förbrukning på dagens premiärflygning)
Total bränsleåtgång 840 kg
Varav fossilt bränsle (-45% biobränsle) 462 kg
Bränsle per passagerare (Dagens kabinfaktor 83%) 7,7 kg
Utsläpp per passagerare (bränsle’3,15) 24,3 kg
Utsläpp per passagerarkilometer (578 km) 42 gram
Om flygningen hade genomförts utan biobränsle hade ekvationen sett ut så här:
SAAB 2000 (genomsnitt nuvarande flotta)
Total bränsleåtgång 990 kg
Bränsle per passagerare (Dagens kabinfaktor 83%) 24 kg
Utsläpp per passagerare (bränsle*3,15) 75 kg
Utsläpp per passagerarkilometer (578 km) 130 gram

ATR 72-600 (baserat på dagens premiärflygning)
Total bränsleåtgång 840 kg
Per passagerare (Dagens kabinfaktor 83%) 14 kg
Utsläpp per passagerare (bränsle*3,15) 44 kg
Utsläpp per passagerarkilometer (578 km) 76 gram
Så har vi räknat fram den svenska skogens potential
Årlig tillväxt i den svenska skogen 120 miljoner m3
Årlig tillväxt som avverkas 90 miljoner m3
Årlig nettotillväxt i skogen 30 miljoner m3
Uppgifterna är hämtade från Skogstyrelsen
Inrikesflygets samlade energibehov är 2,1 Twh enligt Energimyndigheten. Det motsvarar ungefär 2,1 miljoner m3 skogsflis (avverkningsrester från skogsindustrin).
Intressanta pågående forsknings- och utvecklingsprojekt
LignoJet – Vinnova-finansierad studie som visar att träråvaran är intressant både ur ett tekniskt som kommersiellt perspektiv för flygbränsle.
Statkraft och Södra Skogsägarna – forskning kring biobränslen i Norge.
Jämförelse med miljöbilar
Utsläppen per passagerarkilometer kan jämföras med miljöbilarnas prestanda med hjälp av miljofordon.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here