Home Press Releases Airbnb konfliktfråga för bostadsrättsföreningar

Airbnb konfliktfråga för bostadsrättsföreningar

0
SHARE

Korttidsuthyrning av bostäder genom Airbnb och liknande tjänster ökar dramatiskt – och har nu blivit en konfliktfråga i många bostadsrättsföreningar. En av flera skiljelinjer går mellan ungdomar och äldre.

•Unga är mer positiva än äldre.
•Majoriteten är emot korttidsuthyrning.
•Få vet vilka regler som gäller i brf-föreningen.
•”Problem med festande och stök i trappuppgången…”
Egrannar, som tillhandahåller webbsidor för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar, har gjort en enkät där det framgår att hela 10 procent av de svarande i hela landet och nära 16 procent i storstäderna, redan har utnyttjat Airbnb för att själva hyra eller hyra ut.

Efter en ökning med 79 procent förra året uppger nu Airbnb att man har 10 791 boenden till uthyrning i Sverige, varav 6 100 i Stockholm, 1 200 i Göteborg och 650 i Malmö. Genomsnittshyran i Stockholm är cirka 1 000 kr per dygn.

Äldre mer negativa
En av skiljelinjerna i Egrannars undersökning går mellan ungdomar och äldre. Av dem som är under 30 år har 24 procent använt Airbnb (17 procent har hyrt och 7 har både hyrt och hyrt ut). I den åldersgruppen tycker 55 procent att korttidsuthyrning ska vara tillåten i den egna föreningen, medan bara 25 procent tycker att den borde vara förbjuden.

Men den negativa inställningen ökar kraftigt med stigande ålder. I gruppen över 66 år svarade 57 procent att korttidsuthyrning inte borde vara tillåten. 18 procent svarade att de tycker att det ska vara tillåtet och 26 procent vet inte.

Av samtliga svarande tycker 35 procent att korttidsuthyrning borde vara tillåten. Motsvarande siffra för nej-sidan landade på 40 procent. 25 procent har ingen uppfattning i frågan. Av dem som aldrig hyrt ut sin bostad svarade 64 procent att de inte heller ville ha den möjligheten.

Vilka regler gäller?
Men okunnigheten är stor om vilka regler som gäller i den egna föreningen. På frågan ”är det tillåtet i er förening att hyra ut hela eller delar av bostaden genom t.ex. Airbnb?” svarade hela 76 procent att de inte vet vilka regler som gäller i deras förening.

Några av enkätdeltagarnas kommentarer: •”Eftersom jag själv kan tänka mig att hyra av andra så tycker jag väl att jag kunde bidra genom att hyra ut.”
•”Som pensionär reser jag frekvent. Ibland kan jag bara borta mer än en månad och då skulle det vara bra om jag kunde få ett bidrag till ekonomin.”
•”Jag kan tänka mig att tillfälligt låna ut min bostad till vänner och bekanta men vill inte se en generell uthyrningsmöjlighet. Rädd att en sådan skulle kunna missbrukas.”
•”Jag vill inte ha främmande människor i min bostad.”
•”Problem med festande, stök i trappuppgången, misskött tvättstuga, nedskräpning.”
•”Så länge det är säkert och inte stör grannar har jag inga problem med uthyrning.”
•”…principiellt tveksam till hur ett utökat uthyrande påverkar själva föreningstanken (det gemensamma ansvaret etc.) på sikt. En fördjupad konsekvensanalys vore välkommen.”
•”Bra för medlemmen men stökigt för styrelsen.”
Över 300 medlemmar i bostadsrättsföreningar svarade på Egrannars undersökning. Egrannar har också gjort en separat undersökning bland styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar om hur de ställer sig till frågor kring korttidsuthyrningar och Airbnb.

Preliminära resultat från styrelseundersökningen tyder på att det finns signifikanta skillnader i uppfattningar mellan styrelser och medlemmar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here